top of page

Energetski pregledi

Razširjen energetski pregled se običajno izvaja pred sanacijami. Z izračunom gradbene fizike ter temeljitim pregledom stavbe lahko ocenimo investicije, vračilne dobe, stanje rabe energije pred sanacijo in po sanaciji. 

 

Pregled izdelamo v skladu z predpisano metodologijo. Z razširjenim energetskim pregledom (REP), ki je predpogoj za prijavo na javne razpise za nepovratna sredstva si lahko zagotovite potrebno dokumentacijo.

 

Izdelamo vam celotne prijave na razpise, skupaj z DIIP, IP, razširjenim energetskim pregledom in prijavo. ​

 

 

bottom of page