top of page

Energetske sanacije

Celovite energetske sanacije
Energetsko pogodbeništvo

Celovite energetske sanacije so zahtevne, saj obsegajo tako optimizacijo strojnih inštalacij kot tudi gradbene fizike. Izvedba mora biti natančna predvsem v detajlih, saj so ti zelo pomembni za kvalitetne rešitve. 

Sanacija mora biti ekonomsko upravičena za naročnika, zato je potrebno predlagane rešitve skrbno pretehtati. Izvajalec mora imeti veliko izkušenj in znanja ter naročniku dati optimalne rešitve. 

Pri energetskem pogodbeništvu investiramo v vaše naprave ter vam dobavljamo toploto za enako ali manjšo ceno kot jo plačujete sedaj. Tako pridobite povsem novo kotlovnico, ki po izteku pogodbe preide v vašo last. Investitor se poplača iz doseženih prihrankov, uporabnik pa lahko brez svojih sredstev zmanjša stroške ogrevanja in dobi nove naprave.

Termografije

S termografijo je možno odkriti mesta izgubljanja toplote. Možno je napovedati nastanek zidne plesni, ugotoviti pomankljivosti v materialih ali izvedbi toplotnega ovoja stavbe. S pregledom se ugotovi potencialna mesta za prihranek pri energiji in stroških. 

Pridobivanje nepovratnih sredstev

S prijavami na razpise nepovratnih sredstev vam lahko pomagamo pri sanacijah stavb ter

bottom of page